• hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokój hotelowy
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe
 • hotel wodzisław - pokoje hotelowe

pokoje hotelowe

Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem. W pokoju znajdują się duże i komfortowe łóżka (łoże małżeńskie lub pojedyncze łóżka), które zapewnią Państwu wypoczynek po ciężkim czy aktywnym dniu. W każdym pokoju znajduje się telewizor LCD z podłączoną telewizją naziemną, w pokojach dostępny jest także bezpłatny, bezprzewodowy Intertnet. Wielkość pokoi : od 22 m2 do 40 m2

 • Pokój jednoosobowy : - nocleg ze śniadaniem - 160 zł
 • Pokój dwuosobowy : - nocleg ze śniadaniem - 230 zł
 • Pokój trzyosobowy : - nocleg ze śniadaniem - 315 zł
 • Pokój czteroosobowy : - nocleg ze śniadaniem - 400 zł

Informacja dla Gości

Doba hotelowa / Hotel night

Od – 14:00 / Check In – 14:00
Do – 12:00 / Check Out – 12:00

Śniadanie / Breakfast

Pn – Pt 6:30 - 9:30 / Mon - Fri 6:30 - 9:30
So - Nd 7:30 - 10:30 / Sat - Sun 7:30 - 10:30

Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 następnego dnia.
 3. Opłata za dobę pobierana jest zaraz po procedurze check In. Opłata może być odroczona do terminu późniejszego po ustaleniu daty zapłaty z recepcjonistą.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwia nam niezwłoczną reakcję.
 7. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. W jednostkach mieszkalnych oraz w pozostałej części obiektu jest całkowity zakaz palenia.
 9. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji Hotelu.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 13. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobą trzecim, nawet, jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 14. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10:00 do godziny 22:00.
 15. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do 7:00.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,  żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 17. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hotelu.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCI HOTELOWYCH :

(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych gości jest H-R WNUK Danuta Wnuk, ul. Bogumińska 46, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji i wykonania umowy o świadczenie usługi hotelowej.
 3. Osoby wymienione w punkcie 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.